Međunarodno zborsko natjecanje Robert Schumann
Zwickau (Njemačka) , 2006.