Naš kanat je lip
pohvala 1997. godine ('Kantica o pospanoj dragoj')