Međunarodno natjecanje zborova GV HARMONIE
Pohlheim (Njemačka) 2006. g.