Međunarodno natjecanje Johannes Brahms
Wernigerode (Njemačka) 2007. g.